Domů

Image result for smartmesto

Co jsou to chytrá města (smart cities)?

  •  Smart Cities zavádí moderní a inteligentní technologie, které usnadňují šetření energií, zvyšují životní úroveň obyvatel a šetří životní  prostředí.
  •  Jde o spolupráci veřejného sektoru, podnikatelské i akademické sféry, nevládních neziskových organizací a obyvatel města.
  •  V praxi jde většinou o implementaci moderních technologií za účelem úspor energií, lepší informovanosti a snadnější občanské participaci  na  chodu města.

Města po celé Evropě i jinde ve světě se snaží rozvíjet “chytrým” tedy moderním způsobem. Pojem smart city se stále častěji objevuje také v ČR. Výklady tohoto pojmu se ale dost liší. Společným jmenovatelem je snaha o inovativní postupy ve vývoji města. Výklady pojmu lze rozdělit na dvě základní kategorie:

Ta první usiluje především o implementaci inovativních technologií do dopravy, budování infrastruktury, rozšíření služeb a bezpečnosti pro občany.

Druhá kategorie směřuje spíše k celkové spolupráci všech zapojených subjektů. Tedy veřejného sektoru, podnikatelské i akademické sféry, nevládních neziskových organizací a obyvatel města, kteří tak získávají prostor spolurozhodovat o změnách v jejich městě.

Koncept smart city si s využitím informačních a komunikačních technologií klade za cíl budovat sociální a technologickou infrastrukturu, usnadňující udržitelný hospodářský růst. Prostřednictvím „chytrých“ řešení v oblasti budování a rozvoje veřejné infrastruktury, tedy místní komunikace, veřejného osvětlení, cyklostezek, hospodaření s odpadem nebo provozu veřejných budov tak zvyšuje životní úroveň obyvatel, zlepšuje celkové hospodaření města a reguluje negativní dopady na životní prostředí. Chytrá města usilují o lepší využití zdrojů a menší tvorbu emisí.

Tyto informace se dozvíte na našem webu v rámci evropské unie chytrá města-smart city.

Naše služby poskytujeme v oblasti online podnikaní a současně provozujeme online weby.Najdete zde rady,články,slevové kupony,doporučení a další informace.Dále se zabýváme zprostředkování obchodu a služeb.

Naše weby sleduje 3000 000 lidi za rok

Sekce domovské stránky

Image result for smartmesto
Image result for smartmesto
Image result for smartmesto
Image result for smartmesto
Image result for smartmesto

O nás

Image result for smartmesto

Co jsou to chytrá města (smart cities)?

  •  Smart Cities zavádí moderní a inteligentní technologie, které usnadňují šetření energií, zvyšují životní úroveň obyvatel a šetří životní  prostředí.
  •  Jde o spolupráci veřejného sektoru, podnikatelské i akademické sféry, nevládních neziskových organizací a obyvatel města.
  •  V praxi jde většinou o implementaci moderních technologií za účelem úspor energií, lepší informovanosti a snadnější občanské participaci  na  chodu města.

Města po celé Evropě i jinde ve světě se snaží rozvíjet “chytrým” tedy moderním způsobem. Pojem smart city se stále častěji objevuje také v ČR. Výklady tohoto pojmu se ale dost liší. Společným jmenovatelem je snaha o inovativní postupy ve vývoji města. Výklady pojmu lze rozdělit na dvě základní kategorie:

Ta první usiluje především o implementaci inovativních technologií do dopravy, budování infrastruktury, rozšíření služeb a bezpečnosti pro občany.

Druhá kategorie směřuje spíše k celkové spolupráci všech zapojených subjektů. Tedy veřejného sektoru, podnikatelské i akademické sféry, nevládních neziskových organizací a obyvatel města, kteří tak získávají prostor spolurozhodovat o změnách v jejich městě.

Koncept smart city si s využitím informačních a komunikačních technologií klade za cíl budovat sociální a technologickou infrastrukturu, usnadňující udržitelný hospodářský růst. Prostřednictvím „chytrých“ řešení v oblasti budování a rozvoje veřejné infrastruktury, tedy místní komunikace, veřejného osvětlení, cyklostezek, hospodaření s odpadem nebo provozu veřejných budov tak zvyšuje životní úroveň obyvatel, zlepšuje celkové hospodaření města a reguluje negativní dopady na životní prostředí. Chytrá města usilují o lepší využití zdrojů a menší tvorbu emisí.

Tyto informace se dozvíte na našem webu v rámci evropské unie chytrá města-smart city.

Naše služby poskytujeme v oblasti online podnikaní a současně provozujeme online weby.Najdete zde rady,články,slevové kupony,doporučení a další informace.Dále se zabýváme zprostředkování obchodu a služeb.

Naše weby sleduje 3000 000 lidi za rok

Současně provozujeme další webové stránky

http://www.diabetici.eu/

http://www.ekozivot.euhttp://www.kostel.euhttp://www.odluzit.euhttp://www.pamatky.euhttp://www.petr-beran.euhttp://www.seniori.euhttp://www.usov.eu


http://www.dopravce.euhttp://www.usedlost.eu

http://www.ucime.eu


http://www.obchod24.euhttp://www.emobilita.eu

http://www.cestujici.eu


http://www.handicapy.eu


http://www.delikates.eu
http://www.biovyrobky.eu


http://www.obcane.eu


http://www.varim.euhttp://www.divaci.euhttp://www.pacienti.eu


http://www.ekozdroj.eu


http://www.lekar24.euhttp://www.pojistnik.eu


http://www.zemedelec.eu

http://www.esidlo.eu


http://www.brozury.euhttp://www.chalupy-chaty.euhttp://www.dalnice.euhttp://www.eu-sport.euhttp://www.dieceze.euhttp://www.stanice.euhttp://www.mistopisy.euhttp://www.konzulting.euhttp://www.levandula.eu


http://www.vyrobek.eu


http://www.casina.euhttp://www.stavebnici.eu


http://www.smartmesto.eu


http://www.eobcan.eu
http://www.eubanka.euhttp://www.5g-sit.eu


http://www.umelci.art

Kontakt

Image result for smartmesto

Telefon +420 607 422 231

e-mail recepce@smartmesto.eu

sídlo

Petr Beran

Bohutín 130

78962 Bohutín

Olomoucký kraj

Ičo 64095037